Verandering begint in teams.

Digitale teambuilding

Door te focussen op teams, verbetert u het behoud, de werktevredenheid en de productiviteit van uw werknemers in de hele organisatie.

In actie komen

Met Teamlove worden doelen ook uitgevoerd. Wij ondersteunen teams bij het formuleren van duurzame maatregelen en het in praktijk brengen daarvan door het ontwikkelingsproces helder en effectief te maken. » Meer informatie

Levendige teambuilding

Met een efficiënt maar speels concept pakken we het hele team op. Zo worden alle deelnemers enthousiast over de onderwerpen die ze inbrengen en engageren ze zich in het proces. » Meer informatie

Op de juiste plaats op het juiste moment

Veel werkgerelateerde problemen kunnen het best in teamverband worden opgelost. Wanneer er echter bedrijfsbrede actie nodig is, kunnen teams onze tool gebruiken om hulpverzoeken in te dienen die precies bij de juiste mensen terechtkomen. » Meer informatie

Aanpassing aan individuele behoeften

Met een goed gestructureerd proces en AI-gegenereerde suggesties stelt onze tool de meeste teams in staat om zelf hun potentieel te realiseren. Teamlove herkent echter ook wanneer het zinvol is om met coaches te werken en biedt hen een tool om teams effectief te ondersteunen. » Meer informatie

Kracht voor uw bedrijf

Hoe bevordert u betrokkenheid in uw teams?

Wij zijn ervan overtuigd dat het registreren en verbeteren van de medewerkerstevredenheid een belangrijke factor is voor het succes van een bedrijf. Met Teamlove kunt u al uw medewerkers eenvoudig, snel en efficiënt bevragen. Omdat teams hun feedback aan elkaar geven, in plaats van aan een gezichtsloze HR-afdeling, is de kans groter dat ze eerlijk verantwoording afleggen over hun werk. Het resultaat is een efficiënt en nuttig instrument dat een waardevolle bijdrage kan leveren aan de verandering van uw bedrijfscultuur.

Daarom hebben wij Teamlove ontwikkeld

Voor veel bedrijven zijn personeelsenquêtes een vast instrument geworden. In de loop van mijn advieswerk heb ik al aan een groot aantal enquêtes gewerkt. Deze zijn echter meestal duur, nauwelijks uitvoerbaar zonder speciale en moeilijk te gebruiken software en leveren een onbevredigend eindproduct op in de vorm van inflexibele resultaatrapporten of ingewikkelde actieafleidingen. Ook wanneer wij met managers bespreken hoe zij feedbackprocessen ervaren, zijn zij meestal gefrustreerd, maar weten zij geen goed alternatief.

Op basis van deze ervaring hebben we besloten om Teamlove te ontwikkelen, een innovatieve en flexibele oplossing. Met Teamlove kunt u uw teams beter leren kennen en gericht verbeteren door op natuurlijke wijze uitwisselingen aan te moedigen over onderwerpen die uw medewerkers interesseren.

De juiste oplossing vinden om het werkplezier in uw organisatie te optimaliseren is waarschijnlijk een van de belangrijkste beslissingen die u in uw HR-carrière zult nemen. Teamlove is een nieuwe tool die het antwoord kan zijn voor uw bedrijf. Lees verder om alle feiten over Teamlove te weten te komen en te begrijpen hoe we typische problemen en moeilijkheden met het runnen van feedbackprocessen oplossen. Of beter nog, probeer Teamlove gewoon gratis uit om ons concept zelf te zien of te vergelijken met uw bestaande oplossingen.

Al meer dan tien jaar helpt ons team bedrijven zich te ontwikkelen in een steeds competitievere omgeving. In ons vindt u een betrouwbare partner die zich bekommert om uw succes en uw verdere ontwikkeling.

Christopher Klanke

Implementatie Specialist bij Teamlove

Wat ons onderscheidt

In actie komen

De grootste hindernis bij feedbackprocessen is niet alleen het opsporen van problemen, maar ook het omzetten ervan in zinvolle maatregelen en de succesvolle uitvoering ervan. Om duurzaam succes te garanderen, vertrouwen wij op een aantal innovatieve ontwerpbeslissingen.

Controles tijdens het uitvoeringsproces

Na de gezamenlijke ontwikkeling van doelen in een reflectieworkshop worden deze duidelijk gedocumenteerd op een actiebord. Onderdeel van elke actiefase is een korte check-up bijeenkomst na 4 weken. Dit structureert het uitvoeringsproces en helpt problemen in een vroeg stadium op te lossen.

Integratie van alle procesfasen op themakaarten

Feedback, afleiding van maatregelen en uitvoering - in plaats van verspreid te zijn over verschillende tools, zijn in Teamlove alle processtappen geïntegreerd op één topic map. Door de discontinuïteit van de media te verminderen en te allen tijde over volledige thematische contexten te beschikken, kan het team zich volledig concentreren op de ontwikkeling en uitvoering van maatregelen.

De juiste dosis feedback

De juiste timing van feedbackprocedures is een uitdaging. Een interval van één tot twee jaar overweldigt en is niet duurzaam. Wekelijkse of maandelijkse feedback desensibiliseert en geeft geen aanzet tot discussie en actie. Daarom kiezen wij voor een flexibel driemaandelijks proces en bereiken zo de optimale combinatie van gedrevenheid en continuïteit.

Wat ons onderscheidt

Levendige teambuilding

Zelfreflectie is een moeizaam en veeleisend proces. Alleen door werk en doorzettingsvermogen kunnen oude patronen worden doorbroken en gewenste doelen worden gerealiseerd. Het resultaat is echter bijna altijd een aanzienlijk hogere productiviteit en tevredenheid. Wij helpen de instap in het reflectieproces te vereenvoudigen door een reeks innovatieve maatregelen.

Onderwerpen die bewegen

Na evaluatie van vele onderwerpen in een vragenlijst, kunnen slechts enkelen zich hun specifieke antwoorden herinneren. In Teamlove worden in elke ronde slechts 3 positieve en 3 kritische onderwerpen per teamlid benoemd, waarvoor naast concrete probleembeschrijvingen ook direct verbetersuggesties worden verzameld. Voor de uiteindelijke prioritering van de onderwerpen waaraan het team moet werken, kan dus worden gekozen uit een reeks onderwerpen waarin de teamleden al emotioneel zijn geïnvesteerd na er diepgaand aan te hebben gewerkt.

Bespaar energie en tijd

Wij vinden het belangrijk dat een feedbackproces duidelijke en snel zichtbare resultaten oplevert. Het concept van onze reflectieworkshop maakt het daarom mogelijk om binnen 2 tot 3 uur goed gestructureerde voorstellen voor oplossingen te ontwikkelen. Het zorgt er met name voor dat alle maatregelen realistisch kunnen worden uitgevoerd en dat mogelijke moeilijkheden in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord en geëlimineerd.

Een optimistische instelling

In feedbackprocessen worden vaak serieuze onderwerpen besproken. Daarom is het des te belangrijker om een zekere luchtigheid in het proces te behouden. Teamlove zorgt voor een haptische en speelse context met behulp van een digitale speelkaarten set. Om de reflectieworkshop met de juiste emotionele mindset te beginnen, begint deze ook altijd met het vieren van successen. Naast het bespreken van problemen is dit een belangrijk onderdeel van teamreflexiviteit.

Wat ons onderscheidt

Op de juiste plaats op het juiste moment

In klassieke personeelsenquêtes brengen tal van belanghebbenden uiteenlopende onderwerpen ter sprake. Het blijft echter vaak onduidelijk hoe het verder moet met de resultaten en wie verantwoordelijk is voor de coördinatie en uitvoering van de maatregelen. Met onze aanpak draagt het team altijd de eerste verantwoordelijkheid voor de uitvoering, maar daarnaast kunnen binnen een bedrijf duidelijke verantwoordelijkheden worden gedefinieerd, zodat alle teamoverschrijdende kwesties automatisch op de juiste plaats terechtkomen.

Oplossingen zijn te vinden in het team

Teamlove is ontwikkeld voor teams. Want in een team kunnen beslissingen snel, decentraal en onbureaucratisch worden genomen. Maatregelen kunnen dus snel en succesvol worden uitgevoerd. Door de hoge interactiedichtheid van teams in het dagelijks werk kunnen verbeteringsprocessen ook iteratief en duurzaam worden vormgegeven.

Onderwerpen correct plaatsen

Hoewel organisatiegerelateerde kwesties ook gedeeltelijk door teams kunnen worden vormgegeven, zijn er altijd gebieden waar alleen een bedrijfsbreed optreden tot een merkbare verbetering leidt. Voor alle duidelijk organisatiegerelateerde kwesties hebben wij daarom een proces ingevoerd waarmee de problemen rechtstreeks aan de verantwoordelijke personen kunnen worden gemeld en in de desbetreffende gespecialiseerde afdeling kunnen worden behandeld.

Wat ons onderscheidt

Aanpassing aan individuele behoeften

Teamlove is ontwikkeld om teams een tool te geven waarmee ze zich zelfstandig kunnen ontwikkelen. Daartoe ondersteunen we teams met een goed gecoördineerd proces en door AI gegenereerde oplossingsvoorstellen. Toch is het belangrijk om te bedenken dat teams verschillen in hun capaciteiten en verschillende niveaus van ondersteuning nodig hebben. Daarom hebben wij twee mechanismen geïmplementeerd die teams gerichte ondersteuning in het proces bieden.

Ondersteuning door AI

Ons AI-taalmodel helpt teams hun samenwerking te verbeteren door automatisch oplossingen te genereren. Met zijn geavanceerde kunstmatige intelligentie en brede kennis van verschillende vakgebieden is het in staat om op maat gesneden suggesties te doen voor het verbeteren van teamwerk.

Vastleggen van mogelijkheden voor verandering

Bij het gebruik van Teamlove wordt vaak duidelijk dat een team de meeste van zijn problemen zelfsturend kan oplossen. Toch meten we aan het begin van een feedbackcyclus altijd de veranderingsbereidheid en de actievaardigheid van de teamleden en het team als geheel. Teams die onder een kritische waarde van onze veranderingsindex vallen, worden aangemoedigd om eerst te werken aan hun bereidheid tot feedback en hun communicatiecompetentie. Teams hebben ook de mogelijkheid om coaches als gast toe te voegen aan hun team.

Ideale begeleiding voor coaching

Voor trainers en coaches bieden wij met Teamlove een ideaal instrument voor het begeleiden van teamprocessen. Op basis van het inhouds- en procesmodel van Teamlove kunnen coaches zich concentreren op hun belangrijkste taak: het vergemakkelijken van de communicatie tussen de individuele personen, zodat ze elkaar vertrouwelijk kunnen ontmoeten, openlijk over hun twijfels kunnen praten en zich volledig kunnen richten op de gezamenlijke doelen. Wanneer een coach aan een team wordt toegevoegd, kan hij of zij de feedbackresultaten van het team bekijken. Tijdens de reflectieworkshop kan een coach ook actief ingrijpen en samen met het team doelen, taken en deadlines definiëren. Net als bij het gebruik door teams alleen, structureert Teamlove de workshop en de afleiding van doelen efficiënt en vergemakkelijkt het zo ook het werken met uitdagende problemen.

Veelgestelde vragen

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem contact op met onze Klantenservice.

Is Teamlove echt gratis voor teams?
Ja, we willen Teamlove gratis aan teams aanbieden. We weten hoe moeilijk het is om budgetten goedgekeurd te krijgen voor werkgerelateerde tools en apps, en we willen iedereen de kans geven om Teamlove gemakkelijk te gebruiken. In feite is Teamlove gratis voor maximaal 10 teams, dus zelfs kleinere organisaties die normaal gesproken geen grote personeelsbudgetten hebben, kunnen profiteren van teamontwikkeling.
Hoe vaak moet ik Teamlove gebruiken?
Teamlove is ontworpen voor cycli van drie maanden. U zult Teamlove vooral gebruiken aan het begin van een cyclus en om uw proces te documenteren en tussendoor een controleafspraak te maken.
Welke gegevens kan de HR-afdeling van mijn team zien?
Individuele anonimiteit was voor ons bijzonder belangrijk bij het ontwerp van Teamlove, zodat u zich volledig kunt richten op de ontwikkeling van uw team. Hoewel we uw teamresultaten delen met HR, delen we geen individuele onderwerpscores of opmerkingen. Deze zijn er om u en uw teamleden vooruit te helpen.
Hoe kan ik Teamlove testen?
Open gewoon een account en probeer het zelf uit. Teamlove is gratis te gebruiken door individuele teams zonder beperkingen. Voor organisaties is het gratis voor de eerste 10 teams.

Ontwikkel je team verder.

Test de eerste 90-daagse actiecyclus met je team en overtuig jezelf van Teamlove.